ราคาค่าบริการสกรีน

White Blank Shirt

เสื้อเปล่า

ไม่ขาย

1 Side White Shirt Printing

สกรีน 1 ด้าน สีไม่อั้น

250 บาท

Double Side White Shirt Print

สกรีน 2 ด้าน สีไม่อั้น

320 บาท

Black Shirt

เสื้อเปล่า

ไม่ขาย

1 Side Black Shirt Print

สกรีน 1 ด้าน สีไม่อั้น

280 บาท

Double Sided Black Shirt Print

สกรีน 2 ด้าน สีไม่อั้น

360 บาท

Kids Shirt

เสื้อเปล่า

ไม่ขาย

ราคา 1

สกรีน 1 ด้าน สีไม่อั้น

200 บาท

Double Sided Kids Shirt Printing

สกรีน 2 ด้าน สีไม่อั้น

250 บาท

ทั้งหมดไม่มีค่าบล็อก ส่งงานได้ภายใน 24 ชม.*

เพิ่มเพื่อน